Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT WORK), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (INQUIRY-BASED LEARNING), ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΡΟΥΜΠΙΚΕΣ (PORTFOLIO & RUBRICS), ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (DIFFERENTIATED LEARNING)

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ: 

1. ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT WORK), 

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ (INQUIRY-BASED LEARNING), 

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ- ΚΑΙ ΕΤΕΡΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (PORTFOLIO ASSESSMENT) 

4. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  (DIFFERENTIATED INSTRUCTION) (σύντομα προς δημοσίευση)